Zodia Capricorn

Zodia CapricornSemn :

Acesta este cel mai complicat simbol, fiind compus dintr-o linie dreaptă, o semilună şi un cerc. Dinspre stânga, începe linia dreaptă care arată coborârea intelectului în planul material, apoi urcarea spre planul spiritual şi coborârea din nou în sufletul său pentru a putea contempla toata experienţa evoluţiei sale. Simbolul seamănă cu capul şi coarnele caprei şi se asociază cu începutul iernii, momentul în care zilele sunt cele mai scurte şi nopţile cele mai lungi şi când natura hibernează.

Tipul zodiei: Pământ-Cardinală-Feminină

Perioada :  22 decembrie-19 ianuarie

Culoare : indigo

Metal : plumb

Pietre preţioase : agat, granat sau onix

Verbul: a organiza

Locuri prielnice: cele retrase şi liniştite

Planeta guvernatoare : Saturn

Descriere : Este o persoană introvertită, închisă în sine, rezervată; dedicată în întregime scopurilor sale de autorealizare, în primul rând profesională şi materială. Are un profund simţ al datoriei, este foarte conştiincios şi are un mare respect pentru autorităţi şi ierarhii. Îl irită foarte mult mişcările dezordonate, impulsive, imprudente şi negândite. Are trei mari atuuri în activitatea pe care o desfăşoară: organizarea, disciplina şi tenacitatea. Nu se va avânta niciodată orbeşte într-o afacere. Fiind foarte harnic şi dedicat muncii sale, poate fi un şef excelent în cele mai diverse domenii. Nu are pretenţii la confort prea mari. Este credincios partenerului şi prietenilor. Structural, este rece şi conştient, cu stări de retragere şi concentrare, cu oarecare lipsă de emotivitate(reală sau aparentă). Are un sentiment al datoriei care îl obligă să suporte cu stoicism încercările. În natura sa predomină concepţia înaltă despre intimitate şi fidelitate. În orice activitate face, se simte spiritul auster, convenţional, autodisciplinat şi responsabil.

Calităţi : simţ practic, prevedere, prudenţă, capacitate de organizare, demnitate, concentrare, seriozitate, perseverenţă.

Defecte : adaptabilitate redusă, scepticism, anxietate, încăpăţânare, zgârcenie, intoleranţă, pesimism, rutină şi monotonie, materialism, egoism, complex de inferioritate.

Profesiuni: administrator, agricultor, profesii legate de munte sau de natură, miner, pietrar, sculptor, paleontolog, geolog, anticar, arhivar; medic reumatolog, ortoped sau dermatolog; călugăr, cardinal, episcop.

Sănătate : Are o constituţie extrem  de robustă şi se va bucura şi de o longevitate deosebită; manifestă tendinţa către introspecţie, dar stările depresive îi pot afecta sănătatea, iar nemulţumirea, nesiguranţa şi teama îi pot consuma energia. Punctele sensibile sunt genunchii, oasele, dinţii, pielea, articulaţiile, părul, paratiroidele(glande care asigură echilibrul fosfocalcic din organism), partea dreaptă a corpului. Pot apare boli produse prin acumulare de săruri şi uraţi: artroze, boli de piele, lipsă de calciu(probleme cu oasele şi cu dinţii); reumatism.

Bărbatul-Capricorn : are statură mijlocie, bine clădit, cu trăsături pronunţate, cu un torace bine dezvoltat şi umeri largi. Este genul de om care „tace şi face"; retras, timid, cu obiective fixate clar in minte. Are o tenacitate deosebită în urmărirea şi atingerea obiectivelor; este rezistent la drum lung si greu. Rareori îşi exteriorizează sentimentele prin efuziuni de tandreţe, considerând că faptele îl reprezintă mai bine. Îşi doreşte o soţie ataşată căminului, o bună gospodină care să aibă tact şi să-i respecte libertatea de opinie. Din cauza reţinerilor sale pe plan afectiv, poate să pară rece, cu o inimă de piatră, complet neimpresionabil, ceea ce nu este adevărat pentru că are o mare nevoie de dragoste. În inima sa, există mai multă onoare şi ambiţie decât afecţiune şi sensibilitate, dar doreşte să fie înţeles fără a depune nici un efort în acest sens.

Femeia-Capricorn: are o figură cu trăsături fine, o expresie melancolică, privire fix, mată; exprimare răspicată, slab accentuată. Din structura personalităţii sale, lipseşte acţiunea nebunească, pasiunea clocotitoare, dar conţine seriozitate, loialitate, profunzime. Comportamentul ei  ascunde frica de iubire şi nevoia de certitudini, ce îşi au originea în lupta interioară  între dorinţa de a fi protejată şi cea de a fi iubită. Va rămâne mereu o singuratică independentă, ce va persista în a-şi conduce singură viaţa, fiind foarte puternică prin voinţa sa. Este mai frumoasă şi mai evoluată spiritual la maturitate decât în tinereţe. Rigiditatea şi rezerva de început se vor îndulci la maturitate prin blândeţe, înţelegere şi echilibru sufletesc. Pune pe prim plan profesia şi poziţia socială şi apoi cele sentimentale. Are unele momente în care devine melancolică, deşi este foarte activă şi eficientă. Îşi creşte copiii cu multă dragoste şi grijă şi le insuflă simţul datoriei şi al responsabilităţilor. Este fidelă partenerului ei şi iartă foarte greu sau niciodată trădarea.

Copilul-Capricorn: Este un copil disciplinat, inteligent, un pic prea serios pentru vârsta lui părând adesea mai mare, mai matur. Îi plac rutina, organizarea şi neprevăzutul îl sperie şi îl destabilizează. Îi place natura şi de aceea, se simte cel mai bine în mijlocul ei. Este un copil timid, retras, deşi tânjeşte mult după aprecierea semenilor şi îşi doreşte să comunice cu ei. Dar ceva înăuntrul său îl face să fie reţinut şi să nu facă el primul pas. De aceea, are nevoie de încurajări, laude, aprecieri care să-i sădească încrederea în el însuşi. Această timiditate provine din nesiguranţa sa, deşi nu o va arăta, fiind destul de mândru. Este un elev conştiincios şi se simte bine când i se dau diferite sarcini. Este un copil care se poate simţi cu uşurinţă vinovat de tot felul de lucruri, aşa că părinţii trebuie să fie atenţi ce fel de mesaje îi transmit. Este receptiv dacă i se explică logic ce trebuie să facă şi astfel va fi un copil ascultător, disciplinat. Nu e nevoie ca părinţii să-i accentueze prea mult această trăsătură, căci astfel îi vor imprima o „supuşenie exagerată" care îi va crea frustrări şi poate fi un handicap mai târziu.
Seful-Capricorn:
este un şef auster, serios, sobru si corect. Va munci cot la cot cu angajaţii săi şi va pretinde aceeaşi atitudine din partea lor. Va fi primul care soseşte, ca sa poată face planul de lucru pe ziua respectivă şi ultimul care pleacă, după ce a evaluat rezultatele. Deşi nu e zgomotos în admonestări, poate face ca prin cuvinte puţine, un subaltern care a încălcat disciplina sau nu şi-a executat sarcinile trasate să simtă un fior rece pe şira spinării. Nu are prea multă imaginaţie, dar compensează prin perseverenţă şi prin pregătire profesională. Îi place munca sa şi va urmări atent orice detaliu care poate să-i aducă reuşita care să-i asigure aprecierea pe care consideră că o merită. Este conştiincios în ceea ce face şi va aprecia subalternii care sunt aidoma lui. Este cam zgârcit cu laudele, dar nu va ezita să recompenseze financiar pe fiecare după meritele sale. Are un spirit pragmatic solid şi va fi foarte prudent, refuzând să se angajeze în treburi pe care consideră că nu le poate executa corect şi la timp.

Subalternul-Capricorn: Este un om de bază, prin seriozitate şi conştiinciozitate. Dacă i se explică clar ce are de făcut, va urma întocmai instrucţiunile şi se va încadra în timp şi va face treabă de calitate. Este ceva obişnuit să i se dea treburile cele mai grele, pe de o parte datorită faptului că nu este un cârcotaş şi pe de altă parte, pentru că se va strădui din răsputeri să le ducă la bun sfârşit. Nu are imaginaţie, aşa că dacă se va vedea într-o situaţie inedită, se poate bloca. Este ambiţios şi va tinde spre o ierarhie cât de mică, doar-doar să-i asigure, să-i confirme acea prestanţă pe care trebuie să i-o recunoască ceilalţi. Are o memorie şi o răbdare de fier şi va da maximul de eficienţă în treburile repetitive, clare, stabile.