Planetele în astrologia mundană

Planetele în astrologia mundană

04.10.2014 - Astrologie Mundană

O ramură veche a astrologiei este Astrologia mundană sau mondială, care se ocupă de studierea evenimentelor care au impact asupra unei țări, a unei zone geografice sau chiar asupra întregii lumi. Numele ei provine de la cuvântul latin „mundus” care înseamnă „lume” și se crede că este cea mai veche disciplină astrologică. Așa cum oamenii au teme natale(astrogramele întocmite pentru data, ora și locul nașterii unei persoane) la fel și țările au teme naționale care se stabilesc pentru data, ora și locul evenimentului național care a dus la crearea statului respectiv ca unitate de sine stătătoare.


Temele sau hărțile naționale descriu „caracterul” poporului respectiv și pot folosi la prezicerea evenimentelor cele mai importante din viața lui, cu o exactitate deosebită. Pe lângă temele create pentru data de „naștere” a unei națiuni, se mai folosesc hărți pentru momentul și locul exact de producere a evenimentelor cu impact deosebit asupra națiunii respective, acestea fiind un fel de hărți orare sau mai bine zis evenimențiale. Alte teme care oferă informații prețioase despre ceea ce se poate petrece într-o anumită perioadă de timp, în viața unei țări/regiuni, sunt ingresurile, care sunt teme astrale întocmite pentru locația respectivei entități (țară, zonă geografică) și pentru momentul de intrare a unei planete într-un semn zodiacal.


Pentru a înțelege semnificația planetelor, caselor sau semnelor zodiacale în Astrologia mundană, trebuie să asimilăm țara, poporul sau gruparea socială respectivă (o uniune de state, un partid, o organizație, etc.) unei entități de sine stătătoare, cu necesități și nevoi, să o privim din perspectiva unui „corp” politic sau social. Astfel, planetele vor avea aceeași semnificație arhetipală ca în Astrologia natală, nuanțată însă de dimensiunea și „caracterul” entității sociale pe care o analizăm. Dar iată care este semnificația celor 10 planete în Astrologia mundană, considerate astfel din perspectivă astrologică:


Soarele este, ca și în Astrologia natală, cea mai importantă planetă, un fel de V.I.P. al zodiacului, fiind cea care descrie caracterul de bază al statului și națiunii, liderul ei (fie că e vorba de rege, regină, președinte sau primul ministru). Astfel, el este asociat atât liderului politic, cât și șefului simbolic al statului, potrivit sistemului de guvernământ specific fiecărei entități statale sau organizaționale. Ca un Luminator ce este, Soarele arată identitatea națională, modul în care o națiune se exprimă pe sine, mândria, suveranitatea și independența, precum și bunăstarea națiunii. În economia unei țări, el poate fi asociat cu producerea energiei solare, cu mineritul aurului, cu industria de divertisment, cu stadioanele și sporturile de performanță, teatrele și cinematografele. Un Soare slăbit prin semn, poziție sau aspecte poate arăta lipsa conștiinței de sine, a mândriei sau o îngrădire a suveranității, probleme de percepție a națiunii, prezența unor dușmani puternici și numeroși. Soarele denumește, ca formă de guvernământ, autocrația, monarhia sau republica prezidențială.


Luna, celălalt Luminator, este un alter ego al Soarelui care acționează la un nivel mai profund, mai intim, tot așa cum în Astrologia natală, ea desemnează inconștientul. În Astrologia mundană, ea reprezintă baza națiunii, poporul în general, și cetățenii de sex feminin, în special, dar și percepția generală asupra femeilor, respectul sau dimpotrivă, desconsiderația față de ele. Luna guvernează ideologiile de masă și conceptul de democrație populară ca formă de guvernare, precum și stocurile de hrană și resursele naturale ale țării respective. Mai desemnează, în mod specific, resursele de apă ale țării, ca și calitatea asistenței sociale și numărul nașterilor, capacitatea statului de a ocroti familia, sistemul asistență socială. Pe plan economic, Luna este asociată cu valorificarea energiei apelor, sistemele de irigații, alimentările cu apă, instituțiile de ajutor social, cu creșele și grădinițele. Într-o hartă mundană, o Lună întărită prin poziție și aspecte arată abundență de hrană și resurse, recolte bogate și înțelegere între cetățeni, pace și securitate internă. O Lună afectată va fi un indiciu pentru neliniște generală, neînțelegeri rasiale sau etnice, sărăcie, foamete, raționalizarea produselor de strictă necesitate și, în general, o calitate a vieții scăzută, un nivel redus de trai.


Mercur reprezintă modalitățile prin care indivizii unei țări comunică între ei (prin intermediul ziarelor, revistelor, serviciilor poștale/de telefonie/de rețele de internet, etc.) și se deplasează (pe calea ferată, prin sistemul de șosele și autostrăzi). Deoarece el guvernează în general schimburile, Mercur mai desemnează și comerțul, sistemul de magazine și de vânzare prin piețe, desfacerea cu amănuntul. Ca planetă care definește intelectualitatea, el arată nivelul de educație al unei țări, gradul de alfabetizare, mișcările și curentele intelectuale. Pe plan economic, Mercur semnifică școlile generale și liceele, piețele și magazinele, parcul de automobile, trenurile și în general mijloacele de transport terestre. Un Mercur puternic desemnează un sistem de educație performant și accesibil, un comerț care satisface nevoile tuturor cetățenilor, o media dezvoltată și profesionistă, un nivel de cultură ridicat al majorității populației. Pe de altă parte, atunci când este afectat, indică analfabetism sau dificultatea accesării sistemului de educație pentru o pătură importantă a populației, o stare precară a drumurilor și a căilor ferate, lipsa autostrăzilor, număr mare de accidente pe șosele. Prin natura sa ideologică, Mercur slăbit într-o hartă mundană mai poate indica cenzură în media, o propagandă agresivă promovată de conducerea națiunii respective, birocrație (prin numărul mare de documente), încheierea unui tratat nefavorabil (într-o hartă a evenimentului) sau minciună și distorsionare în discursurile politice.


Venus reprezintă și în Astrologia mundană tot ce este plăcut, frumos și distractiv, dar pentru ... țară, pentru un grup de persoane care fac parte dintr-o entitate, nu pentru un singur individ. Astfel, ea patronează artele, divertismentul, moda, muzica și alte plăceri sociale, tot ce ține de protocol și ceremonii. Venus reprezintă, prin asocierea ei ca patron al casei banilor într-o temă generică, banii, finanțele, sistemul monetar, instituțiile bancare și financiare. Ca grupuri de indivizi, desemnează artiștii, muzicienii, bancherii, iar în industrie poate fi asociată cu industria cosmeticelor, a confecțiilor sau textilelor, a obiectelor de lux. Venus reprezintă, alături de Lună, arhetipul feminin, deci poate indica femeile tinere dintr-un popor. Atunci când e într-o situație bună prin semn, casă și aspecte, arată bunăstarea și pacea, victoria într-o confruntare și permite statului să funcționeze fără a face uz de violență sau opresiune. Dar Venus poate arăta și războiul, mai ales atunci când acesta este pornit pentru a obține resurse, din considerente financiare sau când implică negocieri care duc la armistițiu, deci, în ultimă instanță, la pace.


Marte reprezintă, într-o hartă a unei țări sau a unui eveniment social, armata, poliția și, în general, forța militară, vitalitatea și agresivitatea unei națiuni de la cea mai benignă până la forma sa extremă, războiul. Pe scurt, pe plan intern, Marte semnifică forțele care mențin ordinea în stat sau chiar îl conduc (dictatura militară), iar pe plan extern reprezintă dușmanii și                                    partea adversă într-un război. El mai desemnează și sportivii și, în general, bărbații tineri și activi. Un Marte afectat și/sau dominant înseamnă o politică expansionistă, de tip imperial sau colonialist, o exprimare colectivă agresivă, un climat intern de violență sau/și caracterizat printr-o rată mare a infracționalității. Un Marte bine poziționat și puternic arată o exprimare echilibrată a forței statului, un climat competitiv, dar echitabil, de fair-play.imagine
astrologie_mundana

 

         La nivel mundan, Jupiter semnifică religia și instituțiile religioase; legea, instanțele și justiția; aristocrația sau clasa bogată a societății; sistemul universitar, publicațiile și editurile; relațiile diplomatice, tratatele; instituțiile bancare și bancherii; relațiile de comerț internațional. Jupiter exprimă sistemul de valori, convingeri și credințe al poporului respectiv, monarhia constituțională ca sistem de conducere (alături de Soare). Un Jupiter puternic arată bogăție, un sistem bancar puternic, bunăstare pentru popor, relații diplomatice bune, o atmosferă de toleranță și optimism. Un Jupiter slab și prost aspectat, poate arăta morală îndoielnică, convingeri religioase care frânează prosperitatea generală, intoleranță religioasă sau de altă natură, o balanță de import-exprot dezechilibrată.


         Saturn reprezintă, într-o hartă a unei țări sau într-un ingres, tradițiile, autoritatea, ordinea și stabilitatea, căci el controlează, ordonează și structurează asigurând securitate materială și stabilitate socială. El guvernează persoanele în vârstă, clădirile, minele, terenurile agricole și solul cu bogățiile sale. Poate reprezenta, alături de Marte, forțele polițienești sau armata, mai ales atunci când ele sunt coercitive, dar și forțele reacționare, teama și tot ce se opune schimbării. Saturn afectat și slăbit poate arăta reguli precise și rigide, dezechilibru între puteri, un caracter opresiv al statului. Saturn puternic este un semn de echilibru și stabilitate, ceea ce poate fi benefic până la un anumit punct, căci dacă este prea dominant poate arăta anchilozare și refuzul de a face schimbări care pot aduce progresul națiunii. În condiții grele, de sărăcie și lipsuri, Saturn face diferența între cei care rezistă, cei care se adaptează având capacitatea de a îndura și de a lupta pentru supraviețuire și este, ca planetă mundană, cel mai reprezentativ pentru orânduirea capitalistă.


         Planeta Uranus semnifică nevoia și capacitatea de schimbare, grevele, revoltele și revoluțiile, căci ea a fost descoperită odată cu manifestarea lor pregnantă în secolul XIX, prin revoluția agrar-industrială, dar și cu revoluțiile din Europa și America și care au creat premisele societăților moderne. Uranus reprezintă o distrugere a ordinii instalate și menținute cu perseverență de Saturn. Uneori se manifestă prin fenomene precum atacurile teroriste, căci Uranus guvernează orice mișcare sau masă de indivizi care se opun statului și ordinii de drept. Într-un ingres, o lunație sau eclipsă sau hărți ale evenimentelor importante în astrologia mundană, Uranus prost plasat și cu aspecte nefavorabile, arată revolte, anarhie, accidente aviatice, explozii, uragane, taifunuri, cutremure, furtuni cu vânturi puternice și tornade. Un Uranus puternic și bine aspectat arată o societate permanent în schimbare, cu un înalt nivel al tehnologiei, toleranță între clasele sociale și față de diverse grupuri minoritare.


         La nivel global sau în harta unei țări, Neptun arată latura idealistă, utopică, ambiguă, înșelătoare sau chiar necinstită, atunci când este afectat. Neptun este cel care guvernează socialismul, atât de seducător în teorie pentru conceptul său de societate perfectă. El arată chiar nevoia colectivă de perfecțiune și sucombă adesea în deziluzii, înșelăciuni, confuzii. Poate desemna și un război care are la bază informații false, denaturate, ca și orice scandal politic cauzat de acțiuni incorecte, necinstite. Pe plan economic, Neptun este asociat cu petrolul, gazele naturale, rafinăriile; industria de alcool și tutun, industria filmului și arta fotografică. Neptun afectat și slăbit într-un ingres, lunație sau eclipsă poate arăta inundații, distrugerea barajelor, dezastre marine, tsunami, scurgeri de gaze, epidemii, fraudă sau corupție. Un Neptun puternic, într-o temă mundană, semnifică o țară care are o relație profitabilă cu marea sau oceanul, cu o industrie de pescuit sau de transport maritim dezvoltate sau având convingeri religioase puternice.


         În sfârșit, Pluton semnifică toate lucrurile care sunt oarecum ascunse, într-o societate, fie că e vorba de poliție sau serviciile secrete, de lumea interlopă sau crima organizată, de grupuri subversive. În același timp, Pluton reprezintă și forța regeneratoare, atunci când este asociat cu capacitatea de refacere a unei națiuni după războaie sau calamități naturale, căci esența lui este ciclul invariabil al morții și renașterii. Din punct de vedere economic, el guvernează energia nucleară, plutoniul, radiul, tungstenul, zincul și nichelul; laserul și razele infraroșii. Este sinonim cu conspirația, luptele pentru putere, cu regimul totalitar și violent, de orice natură, cu corupția la orice nivel și cu războaiele interne sau de tip gherilă. Un Pluton afectat, într-o lunație, ingres sau eclipsă, este un indiciu de erupții vulcanice, cutremure, deversări de petrol, incendii (alături de Marte și Uranus, dacă au la bază explozii), războaie și implică adesea distrugeri masive și pierderi mari de vieți omenești. Pe termen lung, Pluton poate fi însă benefic, căci el curăță frecvent societatea, chiar dacă într-un mod dureros.


         În concluzie, planetele sunt unul din cele trei instrumente principale de lucru, în astrologia mundană, alături de semne zodiacale și case, toate fiind absolut necesare pentru a interpreta teme specifice precum: horoscoape ale țărilor și uniunilor de țări; hărți pentru revoluții, războaie, calamități naturale, dezastre provocate de oameni; ingresuri, lunații, eclipse; eșecuri și victorii ale umanității.


 AstroVesta®

Astrologie relațională

Astrologie mundană

Astrologie criminalistică